Exorcisme gaat soms mis, maar de praktijk verbieden is arrogant

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Duiveluitdrijving kán leiden tot ernstige psychische schade, bleek onlangs. Toch moeten we deze religieuze praktijk niet consequent afwijzen, vindt...
Originele taal-2Dutch
TijdschriftTrouw
StatusPublished - 1 okt. 2022

Citeer dit