Essay 'Volk en elite': Over het verlies aan vertrouwen in de samenleving

  Onderzoeksoutput

  Samenvatting

  Het artikel gaat in op het groeiende wantrouwen tussen 'volk' en 'elite' en hoe dat wantrouwen door populisme wordt gevoed. Hoe kunnen christelijke geloofsgemeenschappen ontwapenend werken aan het herstel van vertrouwen?
  Vertaalde titel van de bijdrageThe people and the elites: On the loss of trust in society
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverFriesch Dagblad
  Uitgave3 sept 2021
  OutputmediaOnline
  StatusPublished - 3 sep. 2021

  Citeer dit