Een zwarte stem in een witte tekst: De totslaafgemaakte christen Isabella in het werk van Jan Willem Kals

Onderzoeksoutputpeer review

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)38-56
Aantal pagina's19
TijdschriftKerk en Theologie
Volume74
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan. 2023

Citeer dit