Een raadselachtige zin in de Bijbel: schoot Jezus zijn leerlingen tóch niet te hulp? Markus 6:48

Onderzoeksoutput

Vertaalde titel van de bijdrageAn Enigmatic Sentence in the Bible: Did Jesus Not Come to Rescue His Disciples?: Mark 6:48
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 24 jun. 2022

Citeer dit