Een provocatieve visie op de ontwikkelingsgang van Barth. Over Paul Silas Peterson, The Early Barth

R.H. Reeling Brouwer

  Onderzoeksoutputpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)330-344
  TijdschriftKerk en Theologie
  Volume70
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit