Een pleidooi om ‘ebed vaker te vertalen als ‘slaaf’: ‘Geloovige slaven ofte Dienst-knechten’

Onderzoeksoutput

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4-15
Aantal pagina's12
TijdschriftMet Andere Woorden
Volume42
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2023

Citeer dit