Een oorlogsplaquette ontrafeld. Het herdenkingsmonument 1940-1945 van de Vrije Universiteit Amsterdam. Boom: Amsterdam 2020.

G.J. van Klinken, W. Berkelaar, G. Harinck, Tj. de Jong

    Onderzoeksoutput

    Originele taal-2Dutch
    StatusPublished - 2020

    Citeer dit