Een nieuw vertoog en een nieuwe ervaring. Foucault over de plaats van het vroege christendom in de geschiedenis van de seksualiteit

R.H. Reeling Brouwer

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)7-10
  TijdschriftIn de waagschaal
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift10
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit