Een Duits kerkhistoricus over Abraham Kuyper. Gesprek met Hans-Georg Ulrichs

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)243-245
  TijdschriftTijdschrift Nederlandse Kerkgeschiedenis
  Volume23
  Nummer van het tijdschriftnr. 3 (September 2020)
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit