Dit is mijn lichaam

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Reflections on the body als primary anchor point for theological anthropology, on inclusion and on the body of Christ as a community of interacting bodies in the perspective of inclusion
Vertaalde titel van de bijdrageThis is my body
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)62-65
Aantal pagina's4
TijdschriftOnderWeg
Volume8
Nummer van het tijdschrift14
StatusPublished - 22 okt. 2022

Citeer dit