Discrimination? Protestantism and Jewish Christians in the State of Israel

  Onderzoeksoutputpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)433-449
  TijdschriftStellenbosch Theological Journal
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit