De witte stamreligie van de Amerikaanse Evangelicals, ons zelfbewustzijn op een chip gekopieerd, en de verhouding van religie en kunsten. Een religiecongres in Denver, CO, in de Verenigde Staten

    Onderzoeksoutput

    Originele taal-2Dutch
    StatusPublished - 2018

    Citeer dit