‘De orthodoxe kerken en de mensenrechten in de 21ste eeuw

  Onderzoeksoutputpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)94-115
  TijdschriftTijdschrift voor religie, recht en beleid
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit