De kleine profeten in de Tweede Tempelperiode: Eenheid en verscheidenheid

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)117-125
  TijdschriftAmsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities
  Volume32
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit