De herziening van Genesis 1:1-2:3 in de NBV21

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)5-9
  Aantal pagina's5
  TijdschriftMet Andere Woorden
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit