De herziene Richtlijn 'Rouw in de palliatieve fase': Een leeswijzer voor geestelijk verzorger

E. Olsman, Hanneke Muthert

Onderzoeksoutput

Samenvatting

In dit artikel prikkelen de auteurs geestelijk verzorgers om de richtlijn te gaan lezen, die door diverse patiëntenverenigingen en beroepsverenigingen werd geautoriseerd. Beide auteurs namen deel aan de multidisciplinaire werkgroep die de richtlijntekst schreef. Zij vragen bijzondere aandacht voor de diversiteit aan rouwsignalen en wijzen op het belang van goede (rouw)zorg voor de zorgverlener.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)42-47
Aantal pagina's6
TijdschriftTijdschrift geestelijke verzorging
Volume25
Nummer van het tijdschrift108
StatusPublished - 2022

Citeer dit