De gemeente als diaconale zorggemeenschap

  Onderzoeksoutput

  Samenvatting

  Hoe kan de kerk een diaconale zorggemeenschap zijn? Dat vraagt om meer dan het tot stand brengen van een match tussen vraag en aanbod in praktische zorgverlening. Een dergelijke visie brengt het risico mee om mensen in en buiten de kerk in te delen in een schema van ‘zelfredzame helpers’ enerzijds en ‘zorgafhankelijke medemensen’ anderzijds. Een diaconale visie op zorg steekt een spade dieper. Onderlinge relaties vormen het hart van een diaconale zorggemeenschap, en die relaties zijn principieel gelijkwaardig, omdat alle mensen van zorg afhankelijk zijn. In dit artikel werkt Thijs Tromp uit wat die stelling betekent.
  Vertaalde titel van de bijdrageThe congregation as a diaconal community of care
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)16-19
  Aantal pagina's4
  TijdschriftOuderlingenblad
  Volume98
  Nummer van het tijdschrift1126
  StatusPublished - jun. 2021

  Citeer dit