De draaglijke, bevrijdende lichtheid van provocatief pastoraat: reactie op een theologisch drieluik over provocatief pastoraat

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Met haar voorstel voor provocatief pastoraat biedt Marieke Sillevis Smitt een uitdagende visie, maar vooral een aanstekelijke praktijk. Pastoraat is een serieuze, maar niet alleen ernstige bezigheid. Provocatief pastoraat, zoals zij het uitwerkt, is een speelse manier van mensen begeleiden, waarin humor, liefde en uitdaging samengaan.
Vertaalde titel van de bijdrageProvocative pastoral care: bearable, light and liberating: Response to a triptych on provocative pastoral care
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 15 jul. 2022

Citeer dit