Childlike Reverence and Trust: Calvin and the Heidelberg Catechism on Prayer

Onderzoeksoutput

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)55-68
Aantal pagina's14
TijdschriftVerbum Christi
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit