Caputo's notion of insistence as an instance of existence

Pieter J. Huiser, H.S. Benjamins

  Onderzoeksoutputpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)299-315
  TijdschriftNeue Zeitschrift fur Systematische Theologie und Religionsphilosophie
  Volume63
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit