Brochure Willem de Zwijgerstichting: Karl Barth over de zonde: Review of: Cees-Jan Smits, Veroordeeld tot genade : in gesprek met Karl Barth over de zonde. Hilversum: Willem de Zwijgerstichting, 2023

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)19
Aantal pagina's1
TijdschriftDe Waarheidsvriend
Volume111
Nummer van het tijdschrift20
StatusPublished - 19 mei 2023

Citeer dit