Bevindelijk preken. Een empirisch-homiletisch onderzoek naar bevinding in de prediking binnen de Gereformeerde Gemeenten

A. van der Knijff

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Begeleider(s)/adviseur
  • Immink, F.G., Supervisor, Externe Persoon
  • Pleizier, T.T.J., Supervisor
StatusPublished - 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit