Behoefte-onderzoek onder de leden van de Federatie van Diaconieën. Eindrapport.

Onderzoeksoutput

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijProtestantse Theologische Universiteit
Aantal pagina's23
StatusPublished - nov. 2022

Citeer dit