Beelden van Job in kunst en theologie: onschuldig leed vraagt om protest

Matthijs de Jong, K. Spronk

Onderzoeksoutput

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4-20
Aantal pagina's17
TijdschriftMet Andere Woorden
Volume42
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2023

Citeer dit