Babel werd een babbelstad? Een messiaanse lezing van de babylonische spraakverwarring.

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2Dutch
  TitelMessiaanse exegese: Bijbelse theologie met het oog op het Rijk
  Pagina's79-88
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit