Apophatic Panentheism: CatherineKeller’s Constructive Theology

  Onderzoeksoutputpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)103-121
  TijdschriftNeue Zeitschrift fur Systematische Theologie und Religionsphilosophie
  Volume60
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit