Apocrief of deuterocanoniek? Omstreden bijbelboeken in Statenvertaling en NBV

Onderzoeksoutput

Samenvatting

De apocriefe boeken kwamen in latere uitgaven van de Statenvertaling en ook in de NBG-vertaling uit 1951 niet meer voor. Ze zijn in bepaalde edities van de NBV en NBV21 wel weer opgenomen, tussen het Oude en het Nieuwe Testament, net als eerder bij Luther.
Vertaalde titel van de bijdrageApocryphal or deuterocanonical: Disputed Bible books in Statenvertaling and NBV
Originele taal-2Dutch
Plaats van productiehttps://www.pthu.nl/bijbelblog/2022/01/apocrief-of-deuterocanoniek-omstreden-bijbelboeken-in-statenvertaling-en-nbv/
Uitgavewww.pthu.nl
OutputmediaOnline
StatusPublished - 20 jan. 2022

Citeer dit