Alleen bruiden, slavinnen en weduwen? De rol van vrouwen in vroegrabbijnse en vroegchristelijke gelijkenissen

Onderzoeksoutputpeer review

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)130-150
Aantal pagina's21
TijdschriftNederlands theologisch tijdschrift
Volume71
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit