Adam kan niet zonder Noach en Israël: De oergeschiedenis in Genesis en OER

R.B. ten Hoopen

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)204–15
  Aantal pagina's11
  TijdschriftRadix
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit