Acute massale longbloeding (AML): handreiking bij risico op AML

Anja Flipsen, Marie-José Gijsberts, E. Olsman, Alexander de Graeff

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Acute massale longbloedingen (AML) komen gelukkig weinig voor. De impact is echter groot op de patiënt, naasten en zorgverleners vanwege het acute beloop met de dood tot gevolg. De impact wordt versterkt door de hoeveelheid uitwendig bloedverlies en het optreden van benauwdheid of verstikking door een bloeding in de luchtwegen. In dit artikel beschrijven we de ontwikkeling van de ‘Handreiking bij risico op acute massale longbloeding’.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)10-12
Aantal pagina's3
TijdschriftPallium
Volume20
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2018

Citeer dit