Foto van R.P. Israel
  • PO Box 7161, VU Main building

    1007 MC Amsterdam

    Netherlands

20182024

Onderzoeksresultaten per jaar

Persoonlijk profiel

Externe posities

Secretary-general, Protestant Church of Amsterdam

1 nov. 2018 → …

Samenwerkingen en hoofdonderzoeksgebieden uit de afgelopen vijf jaar

Recente externe samenwerking op landen-/regioniveau. Duik in de details door op de stippen te klikken of