“Zien en gezien worden: Diaconale presentie en diaconale actie door drie interculturele kerken in de Tarwewijk op Rotterdam-Zuid”.

Activiteit

Periode2022