De Leidse natuurkundige Lorentz en Teylers in Haarlem

  Research output: Online publication or non-textual formOnline publication or websiteProfessional

  Abstract

  In zijn testament liet de Doopsgezinde Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778) zijn vermogen na aan een stichting die tot doel moest hebben het bevorderen van godsdienst en het stimuleren van kunsten en wetenschappen. Dat leidde tot wat nu Teylers Museum is en tot de oprichting van twee genootschappen, het Godgeleerd Genootschap en Teylers Tweede Genootschap, waarin de andere wetenschappen zijn ondergebracht. Wat dat laatste genootschap betreft speelden onderzoeken van de natuur, de natuurwetenschappen dus, een voorname rol. De theologie was daar in zoverre mee verbonden, dat theologen in de achttiende eeuwse Verlichting juist door het onderzoek van de natuur kennis meenden te verwerven over God de Schepper en Bestuurder van het heelal. Ga het vooral allemaal zien daar in Teylers Museum aan het Spaarne in Haarlem, als de musea weer open gaan!
  Original languageDutch
  Publication statusPublished - 19 Apr 2020

  Cite this